Stránka slúži na skúšobne účely.

!NEOBJEDNÁVAJTE!

          

NAŠE VÍNA :

Majú výrazné odrodové charaktery.

Ostávajú dlho svieže s dlhým dozrievacím potencionálom. 

Veľkým technologickým vkladom je, že všetky vína sú bez akejkoľvek chemickej stabilizácie.

Všetky spomenuté vlastnosti našich vín zodpovedajú norme pre biovína.

Vína sú veľmi kvalitné, esteticky a imidžovo zabalené.