Výukový portál pre žiakov a učiteľov Spojenej školy Modrý Kameň. Obsahuje rozmanité informácie, testy, odkazy, databázy pojmov a pod. Kurzom sa môžu rozumieť rôzne výukové bloky, s jednou alebo viacej hodinami výuky podľa potreby učiteľov.

  Available courses

  Učivo, cvičenia a úlohy z anglického jazyka počas pandémie.

  Kompletný študijný materiál z predmetu Fyzika pre 1. ročník SOŠ

  Reklama a propagácia, základy marketingu

  Testy a zadania pre žiakov v predmete PMO (Praktický marketing)

  Zdroje učiva z predmetu INF 2. ročník - programovací jazyk Python a testy.

  Materiály a testy z API I.ročníka OA.

  Grafické programy, trochu teórie, testy.

  Tvorba webových stránok - testy a pomocné materiály.

  Zdroje učiva a testy z predmetu INF 1. ročník.